Privacy-verklaring
Appronto

Neem contact op

Privacy

Copyright 2020, niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Appronto B.V.

Via onze websites worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt:

Appronto B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Als u de indruk heeft, dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons, de contactgegevens staan onder aan deze privacyverklaring.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de AVG stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Appronto B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gepubliceerd op 29-09-2019.

Gebruik van persoonsgegevens. Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen (hierna genoemde punten 1 t/m 6):

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

1) Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens t.b.v. contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen en/of heeft opgevraagd. Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

2) Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

 • per post
 • per e-mail
 • per telefoon

3) Nieuwsbrief/mailing
Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over nieuws over onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

4) Contactformulier
Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

5) Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op haar servers. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

6) Hubspot
We verzamelen naast statistieken van Google Analytics ook HubSpot. Die gegevens bestaan onder meer uit het browsertype, IP-adres, websitegedrag, besturingsprogramma dat u gebruikt en de domeinnaam van de website die u naar onze website gestuurd heeft. We gebruiken deze statistieken om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren en op basis daarvan onze website te optimaliseren voor onze gebruikers. De statistieken zijn volledig anoniem.

Daarnaast verzamelen we ook bepaalde statistieken wanneer u onze e-mails leest. Het gaat hier om informatie over het aantal keren dat op een link in onze e-mails geklikt wordt. We gebruiken deze gegevens om onze mailings te verbeteren of eventuele problemen correct te kunnen analyseren.

Publicatie
Wij publiceren uw gegevens niet.

Verstrekking aan derden
Onze zorgvuldig geselecteerde partners en dienstverleners kunnen namens ons persoonlijke informatie over u verwerken. Dit betreffen o.a. onze zusterbedrijven die vallen onder Emixa, de moedermaatschappij waar Appronto ook toe behoort.

Al onze verwerkers worden verplicht om uw persoonsgegevens te beschermen. Met onze verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.

Aanbieders van digitale marketingdiensten
We stellen periodiek digitale marketingagenten aan om namens ons marketingactiviteiten uit te voeren. Dergelijke activiteiten kunnen leiden tot de conforme verwerking van persoonlijke informatie. De aangestelde gegevensverwerkers zijn onder meer:

(i)Prospect Global Ltd (handelend onder de naam Sopro) Reg. UK Co. 09648733. U kunt contact opnemen met Sopro en hun privacybeleid hier bekijken: http://sopro.io. Sopro is geregistreerd bij de ICO Reg: ZA346877 hun functionaris voor gegevensbescherming kan worden gemaild op: dpo@sopro.io.

Cookies

Gebruik van cookies
Appronto B.V. plaatst alleen cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Daarnaast zijn er ook cookies waarvan het effect minder direct zichtbaar is, zoals Google analytics cookies. We gebruiken geanonimiseerde gegevens voor het verbeteren van de website beleving. Zonder deze gegevens kunnen we onze website niet verbeteren.

Cookies die geplaatst worden voor analytische doeleinden of voor advertenties worden ook wel de ‘third party cookies’ genoemd. Ze worden niet door onszelf geplaatst, maar door de partners waar we mee samenwerken. Om deze reden kunnen wij hier geen verantwoording voor nemen. Wilt u geen gebruik maken van cookies, dan kunt u deze uitzetten via uw eigen browser.

Welke cookies gebruiken wij?
In het kort een overzicht van de cookies die wij plaatsen.

Analytische cookies
Wij gebruiken Google Analytics om te analyseren hoeveel bezoekers onze website heeft en welke pagina’s zij bekijken. Google Analytics plaatst hiervoor cookies. Deze geanonimiseerde informatie gebruiken wij om onze service te verbeteren.

Functionele cookies
Met behulp van deze cookies herkennen wij uw computer (of smartphone, tablet etc.). Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen op de website niet goed worden gebruikt. Wij herkennen met de cookies bepaalde voorkeuren of instellingen die voor u de juiste ervaring opleveren.

Sessiecookies
Met behulp van een sessiecookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u tijdens een bezoek heeft bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor aanpassen op uw surfgedrag. Sessiecookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Advertising cookies
Wij maken geen gebruik van Advertising Cookies.

Tracking cookies
Wij maken geen gebruik van tracking cookies.

Cookies weigeren via uw browserinstellingen
Als u wilt, kunt u cookies weigeren. Dit kunt u doen via de optie ‘instellingen’ van uw internetbrowser. Kies hieronder de browser die u gebruikt en volg de uitleg voor het weigeren van cookies.

Let op: bezoekt u via verschillende browsers onze website, dan moet u voor elke browser apart de cookies weigeren.

Social media buttons
Op onze website staan buttons waarmee u webpagina’s kunt promoten (‘liken’) of delen (‘tweeten’) op bijvoorbeeld Facebook en Twitter. Deze buttons werken met stukjes code die van de social media zelf afkomstig zijn. Met deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Wilt u meer weten over het privacy beleid van Facebook, Twitter en LinkedIn, bekijk deze dan op hun eigen website. Op de website van bijvoorbeeld Facebook of Twitter kunt u de privacy-verklaringen lezen om te zien wat er met uw (persoons-) gegevens gebeurt.

Beveiliging
Wij nemen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Klachtenregeling
Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over onze werkzaamheden. Het is raadzaam om dit ongenoegen in eerste instantie te bespreken met uw desbetreffende contact persoon.
Leidt dat niet tot het gewenste resultaat, dan kunt u een klacht indienen.
Wilt u bij het indienen van een klacht in elk geval de volgende gegevens vermelden:

 • uw naam, adres, woonplaats, (mobiele) telefoonnummer en eventueel e-mailadres
 • een duidelijke omschrijving van de klacht
 • de datum

Appronto wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Appronto BV
Stadionstraat 15 (NAC Stadion)
4815 NC Breda
privacy@appronto.nl