Klantcase MainPlus

Neem contact op

MainPlus koppelt partijen op MainFlow-platform om schades sneller te kunnen herstellen en afhandelen

  • Verzekerde heeft nu single point of contact
  • Afwikkeling van schade verloopt nu sneller en simpeler
  • Verbeterd systeem ontzorgt verzekeraar én verzekerde

Brandschade aan de woning, een lekkage in de badkamer of beschadigd meubilair: bij MainPlus ben je altijd aan het juiste adres voor een goede afhandeling en duurzaam herstel bij schade aan je inboedel of opstal. Als onafhankelijk partner ontzorgt MainPlus je als verzekeraar of volmacht en staat het bedrijf jouw klanten bij in het volledige herstelproces.

Om het gehele schadetraject te stroomlijnen, gebruikt MainPlus het systeem MainFlow. Het 7-stappen servicemodel maakt het complexe proces overzichtelijk, van het in gang zetten van de reparatie tot coördinatie en de volledige afhandeling. MainPlus bouwde dit platform initieel samen met een andere partij. Na verloop van tijd besloot MainPlus een nieuwe partner te zoeken, waarbij Appronto de voorkeur kreeg.

MainPlus opereert geheel onafhankelijk en hanteert geen verdienmodel op de herstelpartner. Dat is uniek in de branche. Het verdienmodel is bovendien losgekoppeld van de hoogte van de schadelast, terwijl de inkoop bij herstelpartners is gebaseerd op kwaliteit en marktconformiteit in plaats van de laagste prijs.

Uitdaging: Koppelen van alle betrokken partijen

Het goed en overzichtelijk ontsluiten van de gehele informatieketen is een van de grootste uitdagingen bij het afwikkelen van een schadezaak. Traditioneel voert elke betrokken partij – de verzekerde, de verzekeraar en de herstelpartner – alle informatie in zijn eigen systeem in. Omdat deze systemen niet met elkaar communiceren, gaat er veel tijd verloren met het opzoeken van informatie en het versturen van mails met vragen. Ook telefoontjes tussen de betrokken partijen zorgen voor vertraging en misinterpretatie van de opgegeven informatie.

MainPlus zag in dat het afwikkelingsproces efficiënter zou kunnen, en zocht in de markt naar een partner om een platform te bouwen. Hierop zouden de betrokken partijen moeten kunnen communiceren, om fouten te voorkomen en tijd en kosten te besparen.

Mainplus

Oplossing: Nieuw platform gebouwd met low-code

Daarop heeft MainPlus het softwareplatform MainFlow ontwikkeld, dat nu doorontwikkeld wordt door Appronto. Zoals de naam al zegt, richt MainFlow zich op het stroomlijnen van het schadeherstelproces. De oplossing ontsluit de ICT-systemen van de betrokken partijen en brengt alle relevante gegevens samen in één centrale omgeving. Na de schademelding van een verzekerde wordt alle informatie gelijk inzichtelijk voor zowel verzekeraars, herstelpartners als MainPlus.

Na de initiële bouw is Appronto gekozen als partner vanwege het vermogen om mee te denken en de lead te nemen in het project. Op dat moment draaide al een eerste versie van de oplossing, MainFlow 1.0. Dit systeem was gebouwd in Java en kwam langzaam aan het eind van haar levensduur. Omdat MainPlus geen eigen architect in dienst heeft, moest het bedrijf op zoek naar een ontwikkelomgeving en IT-partner om MainFlow te moderniseren. Het low-code platform van Mendix kwam in beeld. De mogelijkheid om te werken met bestaande bouwblokken die hun praktische waarde al hebben bewezen zorgt voor een snellere ontwikkeling, waarbij de kosten beter beheersbaar blijven.

Het bestaande systeem, dat initieel was gericht op onderhoud van vastgoed, is door beide partijen omgebouwd tot een platform voor schade-afhandeling. Appronto heeft de integratielaag vervangen met een op Boomi gebaseerde integratie-architectuur en het gebruik van de applicatie simpeler gemaakt. In de restyling is de nadruk gelegd op de meest belangrijke informatie, zodat medewerkers beter overzicht hebben op de aanvraag. Zo kunnen zij makkelijker en sneller een aanvraag verwerken.

In totaal zijn er drie applicaties met Boomi geïntegreerd. Voor de schade-afhandeling werden Expo, van Nationale Nederlanden, en Dispatch van Achmea aangesloten. In deze applicaties laden de verzekeraars de claims. De integratie zorgt er vervolgens voor dat dossiers gekoppeld zijn en dat er terugkoppeling gegeven kan worden aan de klant. De derde Boomi-integratie betrof Exact, om zo de facturatie van de claims te kunnen doen. In totaal hebben de integraties nog geen twee maanden in beslag genomen. Het team kon zo snel werken dankzij de samenwerking met het eigen Mendix-team van Appronto.

De personal touch van Appronto wordt gewaardeerd door MainPlus. Appronto weet de link te leggen tussen de business- en IT-kant van een oplossing. Volgens MainPlus is er echt sprake van een duurzaam partnerschap. Ook sluit de werkwijze van Appronto aan bij de visie op lean-IT van MainPlus.

Benieuwd naar de mogelijkheden van low-code en Appronto en hoe het jouw organisatie kan helpen?

Onze experts laten je graag kennismaken met alle voordelen.

Maak een (digitale) afspraak

Resultaten: Veel snellere doorlooptijd voor verzekerden

MainFlow maakt het informatietraject nu transparant. Dat zorgt ervoor dat de doorlooptijd van een schade-afhandeling flink is verkort. De verzekerde kan direct een afspraak maken met een ketenpartner van MainPlus en kan de afhandeling regelen met een single point of contact. Zo ontstaat een optimale doorloop van het herstel en het schadedossier, waarvan alle betrokkenen de vruchten plukken. De verzekerde krijgt een vast contactpersoon bij MainPlus, ontvangt snel vakkundige hulp voor elke discipline en wordt volledig ontzorgd. Verzekeraars profiteren van een reductie van de schadelast en kunnen rekenen op een kwaliteitsborging van de herstelwerkzaamheden.

Ook het handmatig invoeren van dossiers is verbeterd. Negentig procent van de meldingen komt via de nieuwe op Boomi gebaseerde integratielaag binnen, maar een aantal verzekeraars gebruikt nog e-mail. Die gevallen dienen handmatig door de schadebehandelaar te worden ingevoerd. Hiervoor heeft Appronto een wizard ontwikkeld, zodat ook de handmatig ingevoerde afhandelingen een veel snellere doorlooptijd hebben gekregen. Elke handmatige aanvraag is nu zo’n zes minuten sneller doorgevoerd dan voorheen.

De samenwerking met Appronto effent het pad naar ‘quick wins’ die MainFlow verder verbeteren. Zo worden er stappen gezet op het vlak van efficiency en productiviteit. Systeemintegratie en betere koppelingen zorgen voor een nog efficiëntere procesuitvoering bij het afhandelen van een schadetraject. Snel schakelen is daarbij leidend: na een melding wordt het herstelproces al op dezelfde dag in gang gezet.

“Vanaf het begin zijn MainPlus Schadeherstel en Appronto goed op elkaar ingespeeld. Al na enkele maanden van samenwerken hadden we het gevoel dat we elkaar al veel langer kennen. We zochten naar een partij die actief meedenkt. Appronto durft zich op te stellen als kritische tegenhanger als de situatie dat vereist. Daardoor is het platform nog beter geworden dan we hoopten.”

Michel Amptmeijer
Directeur MainPlus

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in deze andere klantcases

Secrid klantcase

Secrid

Secrid ontwerpt en verkoopt innovatieve wallets over de hele wereld. Daarbij werkt het bedrijf samen met meer dan vijftig toeleveranciers. Om die complete keten efficiënter, sneller en goedkoper te laten samenwerken, bouwde Appronto een compleet nieuw supplier portal met low-code technologie van Mendix en integreerde het de systemen met Boomi.

Collin Crowdfund (canva)

Collin Crowdfund

Collin Crowdfund koppelt duizenden ondernemers en investeerders aan elkaar op zijn investeringsplatform. In minder dan zeven maanden bouwde Appronto deze ‘mini-bank’ met low-code technologie van Mendix.

Klantcase Pokket

Pokket

Pokket is een online tool die financieel adviseurs binnen enkele minuten inzicht geeft in hypotheekmogelijkheden en de bijbehorende risico’s. De applicatie biedt naast snel inzicht ook rapportages die direct toonbaar zijn aan klanten. Adviesgesprekken kunnen hierdoor met 75 procent worden verkort en adviseurs halen 10 procent meer omzet binnen omdat ze meer persoonlijke aandacht aan klanten kunnen geven.