Trends binnen de industrie

Neem contact op

De industrie is een dynamische branche die in het digitale tijdperk volop in beweging is. Meer dan ooit dicteren de vraag en specifieke wensen van de eindklant het productieproces en de praktische inrichting van de supplychain. Ook innovatie, duurzame ontwikkelingen en wereldwijde trends zorgen ervoor dat de industrie zich steeds opnieuw moet uitvinden. Drie belangrijke trends voeren momenteel de boventoon. We lichten ze kort toe.

1.   Industrie 4.0

Een eerste belangrijke trend is de beweging richting industrie 4.0, een fenomeen dat ook vaak wordt aangeduid als de vierde industriële revolutie. Deze revolutie verandert de industrieën die we kennen steeds meer in ‘slimme fabrieken’, organisaties die geavanceerde IT-oplossingen integreren in de volledige levenscyclus van een product of proces.

Die digitale transformatie krijgt vorm dankzij een aantal baanbrekende technologieën.

Industrie Trends Appronto

  • De transitie naar de cloud zorgt ervoor dat eindgebruikers en medewerkers via een internetverbinding altijd en overal toegang hebben tot applicaties en software.
  • Kunstmatige intelligentie (AI) maakt computers en applicaties steeds slimmer. Ze herkennen patronen en doen voorspellingen en aanbevelingen op basis van concrete data. Bovendien kun je AI inzetten voor het ontdekken van patronen en trends in grote, ongestructureerde gegevensbronnen.
  • The Internet of Things (IoT) verbindt machines aan het internet om bijvoorbeeld predictive maintenance te kunnen uitvoeren. Deze data wordt pas echt interessant wanneer je deze combineert met andere data, bijvoorbeeld met een workflow die ervoor zorgt dat een onderhoudsmonteur een melding ontvangt voor het vervangen van een machineonderdeel. Een klantportaal in Mendix leent zich perfect voor het combineren van deze data.
  • Robotisering stelt bedrijven in staat om productieprocessen en repetitieve handelingen te automatiseren.
  • Met 3D-printing kunnen productiebedrijven hun eigen onderdelen printen. Het voordeel: sneller produceren met minder gereedschap en tegen lagere kosten.

Pim van der Noll

2.   Efficiënte processen

Efficiënt werken en verspilling voorkomen zijn belangrijke aandachtspunten binnen de industrie. De slimme fabriek richt zich op het creëren van efficiënte processen door je een optimaal inzicht te geven in planningen, inkooporders, leverbetrouwbaarheid en voorraden. Slimme technologie en digitalisering vormen het fundament waarop efficiënte processen rusten.

3.   Ketenintegratie

Een derde belangrijke industrietrend is ketenintegratie. Ketenintegratie is de samenwerking binnen en tussen de opeenvolgende schakels binnen een organisatie- of bedrijfskolom, van leveranciers tot aan de klant. Alle organisaties en afdelingen in de keten die achtereenvolgens een rol spelen in het productie- of dienstverleningsproces werken zo met elkaar samen.

Het doel van de nauwe samenwerking is om snel, goed en tegen zo laag mogelijke kosten in te spelen op de vraag van de opdrachtgever of consument. Ketenintegratie streeft ernaar om de best mogelijke customer journey te realiseren en tegelijkertijd de kosten voor alle betrokken partijen te verminderen. Een mooie klantcase die hierop aansluit betreft Secrid:

Secrid

Secrid, een Haags bedrijf dat mooie en innovatieve portemonnees maakt, gebruikt meerdere systemen en databases die aan elkaar gekoppeld moeten worden. Het bedrijf heeft bovendien een portfolio met zeer specifieke producten die lastig te vangen zijn in een standaard software-oplossing. Secrid heeft ook grote aantallen toeleveranciers die worden gemanaged in Mendix.

Met behulp van Mendix en Boomi heeft Appronto voor Secrid een leveranciersportaal gebouwd. Dit portaal is hét platform dat Secrid en zijn leveranciers helpt om beter samen te werken. Hoe? Door de voorraad en planning transparanter te maken voor alle partijen. Door continu inzichten, informatie en kennis te delen, ontstaat er uiteindelijk één keten en één universele versie van de waarheid.

Bekijk de klantcase van Secrid

Om de complete keten efficiënter, sneller en goedkoper te laten samenwerken, bouwde Appronto een compleet nieuw supplier portal met low-code technologie van Mendix en integreerde het de systemen met Boomi. Benieuwd hoe Appronto hierbij te werk is gegaan?

Lees alles over dit innovatieve project

Oplossingen

Er zijn een paar pijnpunten en uitdagingen die veelvuldig terugkomen in de industrie. Hoe creëer je bijvoorbeeld meer efficiency in de productie, zodat je meer output kunt leveren in hetzelfde tijdsbestek? Het begint allemaal met digitalisering. Door het aantal manuele handelingen in een proces terug te brengen, verminder je het aantal fouten en boek je winst op het gebied van tijd, kosten en efficiency.

Klanten

In samenwerking met de systemen Mendix en Boomi biedt Appronto veelzijdige oplossingen voor bedrijven die actief zijn binnen de industrie. We tonen je een paar sprekende voorbeelden.

Binnen de industrie kennen we enkele specifieke subcategorieën waar Appronto veel ervaring in heeft. Op deze pagina’s informeren we je over de belangrijkste trends en laten we specifieke oplossingen zien die we voor onze klanten in deze sub sector gebouwd hebben.

Mobiliteit

Mobiliteit

De omvang en aard van stedelijke mobiliteit is in een rap tempo aan het veranderen. Verdergaande verstedelijking, digitalisering van de maatschappij, nieuwe vervoerswijzen en vervoerdiensten – al deze (en nog meer) ontwikkelingen hebben invloed op onze mobiliteits- en vervoerskeuzes.

FMCG & Retail

FMCG & Retail

Fast moving consumer goods (FMCG) en retail vallen onder de consumenten-productenindustrie. De maakindustrie wordt dagelijks geconfronteerd met de grillig- en veeleisendheid van consumenten en zijn genoodzaakt zich te onderscheiden van concurrenten.  Dit maakt het leveren van maatwerk belangrijk.

Verpakkingen en plastics

Verpakkingen en plastics

Verpakkingen zijn tegenwoordig meer dan wegwerpbare omhulsels die producten beschermen. Ze vormen ook uithangborden en marketingtools waarmee een merk zich onderscheidt. Niet zo gek dus dat bedrijven steeds meer tijd en geld investeren in uitnodigende en kwalitatief hoogwaardige verpakkingen. De plasticbranche is volop in beweging!