Trends binnen de financiële dienstverlening

Neem contact op

Digitalisering is een ontwikkeling die ook de financiële sector niet onberoerd laat. Er komen steeds meer door moderne technologie aangedreven, innovatieve toepassingen. Denk bijvoorbeeld aan specialistische mobiele applicaties, slimme portalen en nieuwe financieringsvormen zoals crowdfunding.

Digitalisering maakt het mogelijk om vernieuwende producten en diensten te ontwikkelen die volop ruimte bieden voor personalisatie. Zo kun je de klant steeds gerichter en persoonlijker benaderen met op maat gesneden producten, dienstverlening en content.

Het gevolg van deze ontwikkeling? Het ontstaan van nieuwe aanbieders, datastromen, businessmodellen en distributiemogelijkheden. Hierdoor worden financiële producten en financieel advies toegankelijker (sneller en altijd beschikbaar) voor een breder publiek.

Trends in de financiële sector

De digitalisering van de financiële sector wordt vooral aangedreven door 4 belangrijke trends.

  1. Het groeiende belang van ecosystemen (complexe technologische netwerken waarbinnen verschillende systemen en applicaties geïntegreerd zijn en met elkaar communiceren) komt vooral voort uit de concurrentie die traditionele financiële instellingen ondervinden van expanderende techreuzen. Bedrijven als Amazon, Apple en Google mengen zich in het moderne tijdperk van ‘open banking’ steeds nadrukkelijker in het betaalverkeer.
  2. Het uitstippelen van een goede digitale strategie is nauw verbonden met een duidelijke focus op technologiegedreven transformatie. Dit vertaalt zich in de overgang van monolithische systemen naar een flexibele microdiensten-architectuur. Open API’s bieden bovendien een ruimer arsenaal aan mogelijkheden voor het ondersteunen van nieuwe businessmodellen. Er ontstaat aan de voorkant steeds meer aandacht voor het optimaliseren van gebruikerservaringen.
  3. Horizontale data-analyses vertalen de uit data verkregen inzichten naar concrete businessinnovaties. Digitalisering produceert een groeiende databerg (big data). Om hier waardevolle inzichten uit te destilleren, kunnen financiële instellingen niet meer zonder de juiste tools voor analytics, data mining en datavisualisatie.
  4. De bedrijfscultuur moet meeveranderen met alle grootscheepse herstructureringen en de brede waaier aan nieuwe bedrijfsstrategieën. Alleen zo breng je jouw financiële instelling op één lijn met de nieuwe generatie klanten én concurrenten. De focus komt te liggen op veranderinitiatieven en werkwijzen als agile en DevOps.

Heeft jouw organisatie behoefte aan hulp bij digitalisering?

Wij denken graag mee zodat we samen vernieuwende producten en diensten kunnen ontwikkelen die volop ruimte bieden voor personalisatie.

Maak een afspraak

Oplossingen

Digitalisering in de financiële dienstverlening brengt uitdagingen met zich mee. Nieuwe technologie stelt bijvoorbeeld hogere eisen aan de gecontroleerde en integere bedrijfsvoering van financiële instellingen. Hoe ga je om met privacy en eigenaarschap van data? Hoe creëer je solidariteit in verzekeringen? En hoe geef je nieuwe methoden vorm om zo online-keuzes te kunnen beïnvloeden?

Klanten

Met behulp van Mendix en Boomi heeft Appronto al vele oplossingen gebouwd voor bedrijven die actief zijn in de financiële dienstverlening. We tonen enkele voorbeelden.

Binnen de financiële dienstverlening kennen we enkele specifieke subcategorieën waar Appronto veel ervaring in heeft. Op deze pagina’s informeren we je over de belangrijkste trends en laten we specifieke oplossingen zien die we voor onze klanten in deze sub sector gebouwd hebben.

Bankieren

Bankieren

Het bankwezen zal er in de nabije en verre toekomst heel anders uitzien dan tegenwoordig. Geconfronteerd met veranderende verwachtingen van de consument, opkomende technologieën en nieuwe bedrijfsmodellen, zullen banken nu strategieën moeten gaan opzetten die hen voorbereiden op het bankwezen van de toekomst.

Fintechs

Fintechs

Binnen fintechs is er sprake van een hoog innovatieniveau binnen het ecosysteem van financiële diensten. Het doel is steeds om binnen een bepaalde niche of dienstengroep de status quo van de gevestigde financiële instellingen te verstoren. Er is een toename in het aantal en soort bedrijven dat financiële producten en diensten levert aan consumenten. Die waaier aan fintechs loopt uiteen van traditionele banken tot technologie- en e-commercebedrijven.

Hypotheken

Hypotheken

De omvang van de Nederlandse hypotheken is internationaal gezien zeer omvangrijk. Bijna 61% van alle huishoudens in Nederland heeft een hypotheek, waar het gemiddelde in Europa slechts 26,5 procent bedraagt. Een enorme markt waar dan ook veel spelers in actief zijn.