FD oplossingen: Master Data Management

Neem contact op

Moderne financiële instellingen beschikken over heel veel gegevens die afkomstig zijn van verschillende (mobiele) applicaties en apparaten. Denk bijvoorbeeld aan informatie over producten en diensten, data over de aankoopgeschiedenis van klanten, klantinformatie, gegevens over financiële transacties, data die voortkomen uit marketingcampagnes en nog veel meer. Deze overvloed aan gegevens biedt waardevolle kansen, maar creëert ook uitdagingen en problemen als data inconsistent of versnipperd zijn en daardoor verkeerd worden behandeld.

Combineer dit met het feit dat financiële instellingen te maken hebben met steeds strengere wet- en regelgeving, en het wordt duidelijk dat vervuilde data een bedreiging vormen voor de organisationele continuïteit.

Master data management (MDM) gaat over het efficiënt vinden en onderhouden van gegevens. Adequaat ingericht MDM zorgt dat je stamdata (info over klanten, producten, locaties, leveranciers, etc.) binnen alle omgevingen uniform is. Het richt zich op de kern van je bedrijfsprocessen en de relaties tussen diverse deelprocessen.

Appronto helpt je om data te matchen, op te schonen en te verrijken. Deze data worden vervolgens doorgestuurd naar geabonneerde systemen, zodat alle informatie netjes in sync blijft. MDM staat hoog op de agenda van veel organisaties en dat is maar goed ook!

Vervuilde stamdata

Bijna iedere organisatie werkt vandaag de dag met een netwerk van diverse systemen. Het gevolg van deze ontwikkeling is dat dezelfde soort stamdata vaak op verschillende plekken staat. Op de ene plek is de data wel onderhouden, maar op de andere niet. Foutieve stamdata kunnen ertoe leiden dat niet of slecht gemanagede informatie in andere applicaties terechtkomt die deze data gebruiken. Zo kan een incorrect adres op een bepaalde plek in je informatie-ecosysteem ertoe leiden dat orders op het verkeerde adres belanden. Of denk aan een verkeerde naam die ertoe leidt dat je klanten dubbel telt.

Dit type fouten zorgt er bijna altijd voor dat je veel kostbare tijd kwijt bent aan het uitzoeken en oplossen van problemen. Dit kost niet alleen uren en geld, maar leidt ook tot ergernissen bij medewerkers en klanten. Goede MDM heeft daarom (bijna) altijd een positief effect op de klanttevredenheid. Het is dan ook erg belangrijk om je stamdata goed op orde te hebben.

Bedrijven die gebruikmaken van klantgericht master data management blijken:

  • 46% vaker tevreden te zijn over het gebruiksgemak van hun datasystemen;
  • 89% vaker ongestructureerde sociale data op frequente basis te gebruiken;
  • 2,3 keer vaker hun data voor meer dan 95% compleet te hebben;
  • 81% vaker verbeteringen te zien in de time-to-information;
  • 2,8 keer vaker meer dan 90% van hun klantenbasis te behouden;

Wil jij ook jullie kwaliteit van masterdata vergroten?

Zorg dat je processen minder uitval hebben en je betrouwbare managementinformatie kunt garanderen.

Maak een afspraak