Diensten oplossingen: case management & workflow

Neem contact op

Casemanagement is dé manier om operationele processen gestructureerd en toch flexibel te laten verlopen. Met casemanagement ben je in staat om processen efficiënter in te richten en gelijktijdig een hoger serviceniveau aan je klanten te bieden. Appronto heeft veel ervaring met het bouwen van casemanagement-oplossingen voor klanten in de dienstverlening. Op deze pagina leggen we je uit wat casemanagement is en wat je ermee kunt bereiken binnen jouw organisatie.

Wat is casemanagement?

Casemanagement is een proces waarbij een specifiek doel bereikt moet worden waarbij dit traject van het begin tot het einde wordt begeleidt door een verantwoordelijke (de case manager). Voorbeelden van case management zijn bijvoorbeeld het inschrijfproces van een nieuwe klant, het uitvoeren van een reparatieproces of het uitvoeren van een taxatie.

Dergelijke cases worden complexer naarmate er meer partijen betrokken zijn bij de correcte afhandeling. Waar zitten we in het proces? Wat is al wel gedaan? En wat nog niet? Welke besluiten zijn genomen? En waarom? En door wie? En wanneer? Dit zijn allemaal vraagstukken waar de casemanager snel en efficiënt inzicht in wil hebben.

Succesfactoren

We zien dat veel klanten hun casemanagementprocessen administreren in verschillende systemen die niet of slechts beperkt met elkaar data uitwisselen. Inzicht in de juiste status wordt zo onoverzichtelijk, waardoor de kans op fouten en vertraging groeit.

Voor het ontwerpen van een goede casemanagementoplossing moet je daarom de volgende elementen meenemen in je ontwerp:

Stel de case centraal

  • Laat de case of zaak leidend zijn in je processen.
  • Zorg voor transparantie middels een dashboard met alle relevante informatie.

Zet workflows in

  • Ondersteun het proces door alle betrokkenen taken toe te bedelen.
  • Maak taken eenvoudig en uitvoerbaar en leg de resultaten direct vast.

Automatiseer waar mogelijk

  • Zorg voor ‘business rules’ waarmee je ‘happy flows’ automatisch valideert en goedkeurt.
  • Spits de kostbare tijd van je medewerkers alleen toe op de cases die buiten deze geautomatiseerde workflow vallen.
  • Creëer automatisch alle documenten en zorg ervoor dat je ze direct en juist verzendt en opslaat.

Integreer

  • Integreer tools voor casemanagement in je IT-landschap. Denk bijvoorbeeld aan een klantportaal en ERP-systeem zodat altijd en overal de enige juiste informatie en status beschikbaar is.
  • Voorkom het dubbel invoeren van data en het invoeren van foutieve informatie.

Bloembollenkeuringsdienst

De wereld is aan vele veranderingen onderhevig, iets dat ook geldt voor de handel in bloembollen. Risicogebaseerd keuren, de teelt afstemmen op het land van afzet en daarmee gericht en op voorhand inspelen op landgebonden eisen: het zijn onderwerpen waar de Bloembollenkeuringsdienst (BKD) elke dag druk mee bezig is. Om dit in het digitale tijdperk allemaal goed te doen, zijn nieuwe webapplicaties en mobiele toepassingen nodig om processen te versnellen en de toegang tot informatie te verbeteren. Zo vereenvoudig je de interactie door de gehele keten en zorg je voor digitale synergie.

Inspecties en keuringen

Om in te spelen op alle nieuwe ontwikkelingen heeft de BKD al een groot aantal stappen gezet. De eerste stap was het bouwen van een mobiele applicatie waarmee de inspecties sneller en efficiënter uitgevoerd kunnen worden. Dit levert voordelen op voor alle betrokkenen; de BKD, importeurs en exporteurs. Vervolgens is MijnBKD geïntroduceerd, een nieuw, gebruiksvriendelijk, flexibel en toekomstbestendig portaal waarin alle informatie van en voor de teler beschikbaar is. Het portaal vereenvoudigt niet alleen de registratie van partijen en het aanvragen van toetsen, maar biedt ook meer inzicht in de voortgang van de keuringen en toetsen.

Vervang je Legacy – Ontdek ervaringen uit de praktijk

Meer weten over de keuzes die de BKD heeft gemaakt en waarom het bedrijf voor low-code, Mendix en Appronto koos? Bekijk onze webinar waarin Arno van Beek, Head of IT, stap voor stap uitleg geeft over de nieuwe applicatie: “BKD staat bekend als een innovatieve keuringsdienst. Wij zetten graag IT-middelen in om onze processen te ondersteunen.” Ze delen graag hun kennis met je!

Bekijk het webinar

MainPlus

MainPlus is gespecialiseerd in schadeherstel in natura. Dit betekent dat het bedrijf gedupeerde particulieren en bedrijven helpt bij het herstellen van schade aan hun opstal, inboedel en inventaris. MainPlus maakt hierbij gebruik van een netwerk dat bestaat uit zorgvuldig geselecteerde herstelpartners uit het hele land. Snelheid, kwaliteit en het beperken van de schadelast staan altijd voorop.

Het goed en overzichtelijk ontsluiten van de gehele informatieketen is een van de grootste uitdagingen bij het afwikkelen van een schadezaak.

Traditioneel voert elke betrokken partij (de verzekerde, de verzekeraar en de herstelpartner) alle informatie in zijn eigen systeem in. Het gevolg: veel opzoeken en heen en weer bellen of mailen, waardoor het proces van schadeherstel flink wat vertraging oploopt. “Bij MainPlus zagen we al snel in dat dit een stuk efficiënter kan en moet”, vertelt Michel Amptmeijer, algemeen directeur van MainPlus. “Daarom hebben we ook zelf het softwareplatform MainFlow ontwikkeld.” Zoals de naam al verraadt, richt MainFlow zich op het stroomlijnen van het schadeherstelproces. De oplossing ontsluit zo snel mogelijk de ICT-systemen van de betrokken partijen en brengt alle relevante gegevens samen in één centrale omgeving. Na de schademelding van een verzekerde wordt alle informatie dus ook gelijk inzichtelijk voor verzekeraars, herstelpartners en MainPlus.

Wil je net zoals de BKD en MainPlus aan de slag met casemanagement & workflows?

Appronto denkt graag vrijblijvend met je mee!

Maak een afspraak