Meer zicht op je IT-landschap

Neem contact op

De wereld van IT kent een continue dynamiek en innovatiedrift. Nieuwe technologieën betreden het toneel en verdringen oude ICT-oplossingen, in een tempo dat hoger ligt dan ooit tevoren. Het up-to-date houden van je IT-landschap is anno 2022 dan ook een grote uitdaging, zeker als ICT niet jouw corebusiness is.

Bij Appronto zijn we ons hiervan bewust. Daarom hebben we een dienst die jou helpt om meer inzicht te krijgen in de actuele status van je IT-omgeving: de architectuurscan. Maar wat houdt zo’n scan precies in? Hoe gaan we te werk? En het belangrijkste: wat levert het jouw organisatie op? Lees verder om erachter te komen!

Waarom de architectuurscan?

Bij Appronto zien we dat veel organisaties moeite hebben om inzicht te krijgen in de actuele staat en toekomstbestendigheid van hun ICT-architectuur. Ze hebben vaak wel een beeld van de zakelijke behoeften die ze nu en in de toekomst hebben, maar vinden het moeilijk om dit concreet te vertalen naar het technische plaatje.

Maar een goed overzicht van en inzicht in je ICT-architectuur is van levensbelang in een tijdperk waarin digitale innovatie en transformatie steeds sneller gaan en doorlopend nieuwe pieken bereiken. Zonder de juiste technologie leg je het nu en in de nabije toekomst altijd af tegen de digitale vernieuwers binnen je branche. De architectuurscan helpt je om vast te stellen waar je op digitaal vlak precies staat.

Proces en werkwijze

Maar hoe gaat zo’n architectuurscan precies in zijn werk? Het begint met een behoefteanalyse die vaststelt waar jouw ICT-architectuur en -landschap aan moeten voldoen. Daarbij kijken we niet alleen naar het nu, maar ook naar de nabije en verdere toekomst. Welke rol speelt ICT binnen jouw bedrijfsprocessen? En welke technologieën en door IT gefaciliteerde diensten wil je in de toekomst adopteren en aanbieden?

Na de behoeftebepaling analyseren we het ICT-landschap van de organisatie. Dat doen we door gericht onderzoek en interviews (maximaal vier van twee uur) met vertegenwoordigers van zowel de IT als business. Het gehele traject beslaat minimaal zes dagdelen. De analyse geeft je inzicht in belangrijke vraagstukken omtrent je ICT-architectuur.

  • Je ziet of je huidige platform en applicaties wel of niet passen bij toekomstige (groei)ambities en wensen.
  • Je krijgt een beter beeld van de onderlinge afhankelijkheden tussen de verschillende componenten van je ICT-architectuur.
  • Je identificeert waar eventueel nog hiaten zitten tussen je huidige technologie en toekomstige vereisten.

Aan het eind van het proces geeft Appronto een presentatie waarin het huidige design, het gewenste design, doelen voor de korte en (middel)lange termijn en oplossingen die bij jouw organisatie passen aan bod komen. De scan levert:

  • een high-level design van de data- en infrastructuuromgeving;
  • een high-level design van de gewenste omgeving (business, applicatie, data en infrastructuur);
  • doelstellingen voor de korte, middellange en lange termijn;
  • oplossingsrichtingen;
  • quick wins, prioriteiten en vervolgprojecten;
  • een presentatie en projectdefinities.

Wat levert het op?

De Appronto architectuurscan heeft diverse voordelen. Hierdoor krijg je bijvoorbeeld een overzicht van de sterke en zwakke punten van je huidige ICT-architectuur. Dit levert bovendien vaak nieuwe invalshoeken op die je kunt gebruiken voor gerichte verbeteringen en oplossingen voor bestaande problemen of knelpunten. Daarnaast voorkom je met de architectuurscan dat de huidige software je processen niet goed genoeg meer ondersteunt.

Meer weten?

Streef je ook naar een beter en actueler overzicht van (de toekomstbestendigheid) van je ICT-architectuur? En wil je meer weten over de architectuurscan?

Neem dan contact op