Mendix
expert review

Neem contact op

De Mendix Expert review bestaat uit twee onderdelen

 1. Applicatie audit
  Gebaseerd op de Fit & Secure test worden de applicaties gevalideerd, geanalyseerd en de bevindingen worden samengevat in een rapport met conclusies en aanbevelingen.
 2. Organisatie audit
  De kwaliteit van je applicaties is het resultaat van het proces en de samenwerking binnen het team. De organisatie audit geeft onafhankelijk inzicht in de kwaliteit van het proces welke leidt tot de applicaties. Dit alles gebaseerd op de 4 P’s van succesvolle digitale executie.

Applicatie audit – Secure test

Een van de belangrijkste onderwerpen in informatietechnologie is beveiliging. Wist je bijvoorbeeld dat 96% van de geteste applicaties kwetsbaarheden heeft? Dit komt vaak omdat ontwikkelaars vooral gericht zijn op de snelheid van het ontwikkelen en bouwen van functionaliteiten.

We merken dat de start van het bouwen van apps meestal gebaseerd is op een Minimal Viable Product (minimaal werkbaar product), waarbij de gebruikersrollen goed zijn gedefinieerd. Tijdens de verdere ontwikkeling en het daadwerkelijke gebruik van de app groeien zowel de functionaliteit als het aantal gebruikersrollen. De applicatie wordt daardoor steeds complexer. Onder de druk van opleveringen is een foutje snel gemaakt met als gevolg een (potentieel) datalek. Met name voor extern gerichte applicaties en applicaties met gevoelige data is dit een gevaar dat ten alle tijde moet worden voorkomen. Om deze gevaren te identificeren ontwikkelde Appronto de Secure test zodat snel en een volledig inzicht ontstaat in de autorisatie structuur van de gehele applicatie.

Applicatie audit – Fit test

Onze broncode analyse: de Omnext Fit Test, is een objectieve en volledig geautomatiseerde nulmeting van je Mendix broncode. Waar liggen de pijnpunten maar ook, waar liggen de mogelijkheden? De test is gebaseerd op zowel de ISO25010 standaard als de Mendix Standards & Guidelines die in het systeem aangevuld zijn met onze eigen expertise om zo resultaten gelijk in de context van uw bedrijf te kunnen plaatsen. Uitkomst van de broncode analyse is intelligente informatie om de business te verbeteren: in één upload. We voeren deze broncode analyse uit en de resultaten blijven een jaar lang beschikbaar.

We meten de volgende verschillende gebieden:

 • Onderhoudbaarheid
 • Veiligheid
 • Performance
 • Conventies
 • Duplicaten

Allen gebaseerd op Standards & Guidelines welke opgesteld zijn door de meest ervaren Mendix ontwikkelaars. Automatisch en geïntegreerd in de broncode analyse.

Organisatie audit

Het tweede onderdeel van de Expert review is de organisatie audit. Aangezien de kwaliteit van je applicaties het resultaat is van het proces en de samenwerking binnen het team is het van belang om verder te kijken dan alleen de technische uitvoering. De organisatie audit geeft onafhankelijk inzicht in de kwaliteit van het proces welke leidt tot de applicaties. Dit alles gebaseerd op de 4 P’s van succesvolle digitale executie:

 • People
  Welke rollen zijn er in het team? Wat is het niveau? En de volwassenheid?
 • Process
  Hoe wordt er samengewerkt? Welke processen zijn ingeregeld? en worden ze ook gevolgd? Hoe is de samenwerking?
 • Platform
  Hoe is de solution architectuur? Hoe is de fit met het IT-landschap? Wat is de strategie voor hergebruik? Hoe is de beveiliging van de data georganiseerd?
 • Portfolio
  Het portfolio vraagstuk is van belang wanneer je meerdere Mendix applicaties in gebruik hebt. Wordt Mendix ingezet voor het juiste type applicaties? Hoe wordt de roadmap bepaald? Is het portfolio aan Mendix applicaties logisch? En hoe wordt geselecteerd welke applicaties met Mendix worden gerealiseerd?

Dankzij de uitkomsten van de Expert Review krijg je een helder overzicht aan welke onderdelen van de applicatie en de organisatie gewerkt moet worden ten behoeve van verbeteringen aan de beveiliging, beheersbaarheid, onderhoudbaarheid, performance, team, processen en vele andere zaken.

De uitkomst van de Expert Review stelt je in staat om je app en het proces goed voor te bereiden op de toekomst en een goed functionerende en veilige applicatie aan te blijven bieden.

Hebben jullie een Mendix applicatie en wil je weten wat de kwaliteit hiervan is?

Laat deze door ons testen. M.b.v. de resultaten kun je een weloverwogen besluit nemen over de toekomstvastheid van de applicatie en de borging daarvan.

Ja, doe de gratis Quick Fit & Secure-test voor ons!

Waarom de Quick Fit & Secure test doen?

De kwaliteit en veiligheid van business applicatie(s) zou prioriteit moeten hebben. Helaas zien we dat er te weinig focus op is maar we begrijpen ook dat het moeilijk is om elk aspect te beheersen zonder de juiste hulp. Kwaliteit en veiligheid vinden wij enorm belangrijk en we helpen jullie hierbij graag.

Daarom willen we je de mogelijkheid bieden om een van jullie Mendix-applicaties op beide elementen gratis te scannen. De uitvoer van de quick scan bevat een rapport op hoog niveau met een algemene kwaliteitsrisico-indicatie. Daarnaast bevat het rapport ook een overzicht van de meest voorkomende schendingen van de Best Practice in de app en wordt aangegeven of uw app mogelijke datalekken bevat.

Een uitgebreid inzicht is mogelijk als je besluit om gebruik te maken van onze diensten. Je blijft “in control” en voorkomt technisch falen, veiligheidsrisico’s en datalekken.

Stay Fit Programma

De meerwaarde van software testen zit verscholen in het continu meten en verbeteren. Een eenmalige test geeft je weliswaar inzichten, meermalige testen geeft vergelijkingsmateriaal. De juiste basis voor continu verbetering. Het Stay Fit programma wordt, net als de eenmalige broncode analyse: de Fit & Secure-test, volledig opgebouwd op basis van Standards & Guidelines en jullie eigen business rules. Wij meten wat standaard is, maar ook wat specifiek is voor jullie situatie. Dit om tot relevante en objectieve resultaten te komen waarmee jullie aan de slag kunnen. Optioneel kun je een Stay Fit Plus Programma afnemen waarbij vier maal per jaar een onafhankelijke expert review door een van onze specialisten wordt uitgevoerd.